Prieval do steny deväťdesiatky / Marián Krčík - OFSETKA, Prievidza, 2011.
ISBN 8-80-969740-2-3
baníctvo - Baňa Nováky - 622.8 - prievaly - prievaly vôd - uhlie - ložiská uhoľné - príbehy skutočné - baníci - obete banské - fakty - Hornonitrianske bane - literatúra - literatúra regionálna - nešťastia - nešťastia banské
voľná K101723 D
voľná K101724 D
voľná K101725 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ