Jedovaté rastliny a živočíchy okolo nás : Charakteristika. Účinky jedov. Prvá pomoc / Horst Altmann , Eva Bulánková prel. - Slovo, Bratislava, 1998.
ISBN 80-85711-34-6
581 - botanika - rastliny jedovaté - rastliny izbové - živočíchy - rastliny omamné - rastliny jedovaté úžitkové - jedy - jed hadí
voľná K91130 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ