Požské verše : Výbor zo súčasnej požskej poézie v preklade Pavla Bunčáka / Pavel Bunčák prel., Požsk zahl. - Pravda, Bratislava, 1949.
literatúra požská - poézia požská
vožná K1864 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ