Malý lexikón kultúrnych pamiatok : Slovenská republika / Igor Válek - Knižné centrum, ’ilina, 2004.
Edícia Malé lexikóny Knižného centra
ISBN 80-8064-184-6
719(437.6)(03) - lexikóny - pamiatky kultúrne - rezervácie pamiatkové - skanzeny - Slovensko
voľná K95302 D
voľná K95303 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ