Huby, rastliny a ľudia / V. V. Mazin , L. S. Šašková , Rudolf Blazsek prel., Ondrej Zimka ilustr. - Príroda, Bratislava, 1989.
ISBN 80-07-00008-9
582 - huby - rastliny plané - mikróby - mykológia - huby stromové - symbióza - lišajníky - huby jedlé - pestovanie húb - hmyz škodlivý - plesne - priemysel hubársky - využitie húb - antibiotiká
voľná K81306 D
K81307 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ