Odsúdený / Miklós Radnóti , Ctibor Štítnický prel., Eugen Nevan ilustr. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1967.
Edícia Kruh milovníkov poézie
literatúra maďarská - poézia maďarská
vožná K25142 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ