Sauna : Výstavba a používanie / Miroslav Vorel , F. Mikloš prel. - Alfa, Bratislava, 1975.
725 - sauna - saunovanie - dejiny - dejiny sauny - zdravie - postupy - postupy liečebné
voľná K43726 D
voľná K43727 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ