Novelizovaný zákon o zdravotnom poistení s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl. - Epos, Ru‘omberok, 2004.
34(094.5) - 368.03 - zákony - poistenie zdravotné - organizácia zdravotného poistenia - hospodárenie - lekári revízni - účtovníctvo - poisťovne
K95325 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ