Jelenia zver v lesoch Tatranského národného parku / Igor Chudík - Východoslovenské vydavateľstvo, Ko¨ice, 1972.
Edícia Knižnica zborníka prác o TANAP-e
639 - TANAP - príroda - lovectvo - jelene - kŕmidlá - poľovníctvo - ochrana - ochrana lesov - prostredie - prostredie životné - parky - parky národné
voľná K36987 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ