Rozhovor zvierat : Rozprávanie o reči emócií vo svete zvierat a človeka / Vladimir Morozov , Katarína Strelková prel. - Obzor, Bratislava, 1986.
Edícia Periskop
591.5 - ekológia - zvieratá - ekológia živočíchov - reč živočíchov - sluch zvierat - reč zvierat
voľná K75476 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ