Pamiatky na Slovensku : Súpis pamiatok / Pamiatk zahl. - Obzor, Bratislava, 1978.
719 - pamiatky - pamiatky kultúrne - Rím - dejiny slovenské - Slovensko - mestá - mestá slovenské
vožná K54998 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ