Kniha pre páry : Stabilný vzťah na celý život / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa - Advent Orion, VrŁtky, 2010.
Edícia Život a zdravie
ISBN 8-80-8071-131-3
173 - vzťahy partnerské - páry - manželstvo - rodina - partnerstvo - temperament - svadby - sexualita - komunikácia - hospodárenie - vzťahy spoločenské - rodičovstvo - dospievanie - syndróm prázdneho hniezda - vek stredný - sebaúcta - zdravie - kríza partnerská - konflikty - žiarlivosť - násilie partnerské - poruchy sexuálne - rozvod(soc.) - dôchodok - starnutie - stravovanie - depresia - vek tretí - strata partnera - práce domáce - egoizmus - frustrácia - geriatria - homosexualita - hygiena - impotencia - klimaktérium - lesbizmus - pamäť - pozornosť - priatelia - psychika - smrť - skupiny sociálne - zabezpečenie sociálne - šťastie - vitamíny - zodpovednosť - zvyky - prechod - menopauza
K101749 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ