Mesto a zariadenia voľného času / Ján Hušták - Veda, Bratislava, 1978.
711 - čas - čas voľný - regenerácia - mestá - doprava - bývanie - zariadenia - zariadenia rekreačné - zariadenia športové - urbanizmus - knihy viacjazyčné
voľná K55765 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ