Vo vlastnom zrkadle / Johann Wolfgang Goethe , Daniela Humajová prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1982.
101 - výroky - úvahy - rozpravy - Goethe, Johann Wolfgang 1449-1832 - tvorivosť - filozofia - príroda - spoločnosť - ľud
voľná K65938 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ