Fyzioterapie : Prevence, rehabilitace, optimalizace tréninku / Stefan Stammer , Dominika Švehlová prel. - Brázda, Praha, 2007.
Edícia Zdravý kůň
ISBN 8-80-209-0355-6
kone - anatómia koní - fyzioterapia - liečenie koní - rehabilitácia - prevencia - tréning - masáže koní - starostlivos o kone - 636.1
vožná K101778 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ