Dialógy o závislostiach / Mária Machalová , kol - TakeOff Advertising, s.r.o., , 2010.
ISBN 8-80-970370-9-3
17 - závislos drogová - drogy - prevencia - liečenie - resocializácia abstinujúcich závislých - drogy vo väzení - život bez závislosti - alkoholizmus - fajčenie - látky psychotropné - poradne drogovej prevencie - bezdomovci
vožná K101788 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ