Dejiny umenia / José Pijoan , Soňa Hollá prel. - Tatran, Bratislava, 1988.
7.03 - dejiny - dejiny umenia - gotika - islam - India - Čína - Japonsko - architektúra - Taliansko - katedrály - stavby - stavby cirkevné
vožná K56396 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ