Dejiny umenia : Pre stredné odborné učilištia a stredné školy pre pracujúcich / Karol Thiry - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1981.
7.03 - dejiny - dejiny umenia - architektúra - sochárstvo - maliarstvo - umenie žudové - kroje - starovek - stredovek - Rím - Grécko - renesancia - baroko - klasicizmus - múzeá - galérie - secesia
vožná K62755 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ