Dejepis na dlani : Abecedne usporiadaný prehžad svetových dejín / Dejepi zahl. - Príroda, Bratislava, 2004.
ISBN 80-07-01211-7
93/99 (03) - dejepis - dejiny svetové 1871-1917 - prehžad abecedný
vožná K95359 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ