Renesancia / I. Kuhn prel., Renesanci zahl. - Tvar, Bratislava, 1954.
Edícia Knižnica umenie pracujúcim
7.03 - dejiny - dejiny umenia - renesancia - vedy - vedy prírodné - technika - filozofia - pedagogika - osveta - literatúra - umenie výtvarné - divadlo - hudba
voľná K10258 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ