Antológia rómskych tradícií a remesiel / Irena Adamová - Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 2007.
ISBN 80-89225-14-4
397 - antológia - remeslá - remeslá rómske - tradície - tradície rómske - Rómovia - vzťahy rodinné - obrady - obyčaje - sviatky - kultúra rómska - liečiteľstvo - veštenie
voľná K101849 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ