Dejiny Rómov v dátach / Rastislav Pivoň - Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 2007.
ISBN 80-89225-12-8
397 - Rómovia - dejiny myslenia Rómov - dejiny Rómov
vožná K101856 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ