Atlas žudského tela / Trevor Weston , Renáta Borská prel., Drahomír Borský prel. - Fortuna Print, Bratislava, 1993.
ISBN 80-7153-058-1
611 - medicína - anatómia - anatómia človeka - telo žudské - kostra - svaly - šžachy - sústava nervová - zmysly - žžazy - srdce - cievy - sústava tráviaca - sústava vylučovacia - rozmnožovanie - orgány pohlavné - ústrojenstvo dýchacie
vožná K86228 D
K86229 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ