Liečivá moc Luny : Cesta k zdraviu v harmónii s rytmami prírody a Mesiaca / Johanna Paunggerová , Thomas Poppe , Barbara Semonská prel., Hildegarda Klepperová - Paarová ilustr. - Ikar, Bratislava, 2004.
ISBN 80-551-0783-1
615.85 - liečenie - moc mesiaca - životospráva - bývanie zdravé - hodiny lunárne - Mesiac (astr.) - byliny liečivé - výživa zdravá - biorytmus - strava - rakovina
voľná K95363 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ