Umenie a revolúcia : Výber z estetických prác a kultúrnopolitických prejavov / Anatolij Vasilievič Lunačarskij , Soňa Lesňáková prel., Mikuláš Šimko prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1958.
7.01 - umenie - prejavy - práce - práce estetické - realizmus - realizmus socialistický - estetika - marxizmus-leninizmus - krásno - formalizmus - lyrika
voľná K8721 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ