Umenie a estetika / Avner Jakovlevič Zis , Ján Meravý prel. - Pravda, Bratislava, 1979.
7.01 - umenie - estetika - poznanie - ideológia - tvorba - tvorba umelecká - kategórie - kategórie estetické - krásno - realizmus - realizmus socialistický
vožná K57348 D
vožná K57349 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ