Vybor / Jurij Bondarev - Sovetskaja Rossija, Moskva, 1989.
literatúra ruská - jazyk ruský - romány
vožná K81152 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ