Istorija russkoj sovetskoj literatury / Istorij zahl. - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987.
82 - literatúra ruská - história literárna - jazyk ruský - literatúra socialistická
vožná K78023 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ