Prehžad stredoškolskej fyziky : k maturite a na prijímcie skúšky / Jozef Zámečník - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1995.
ISBN 80-08-00404-5
53 - fyzika - učivo stredoškolské - mechanika - kinematika - dynamika - pole gravitačné - termika - teplo - teplota - kmitanie - vlnenie - akustika - elektrina - magnetizmus - pole elektrické - prúd elektrický - pole magnetické - indukcia elektromagnetická - optika - prístroje optické - fotometria - atómy
vožná K90381 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ