Eseje o národe / Štefan Polakovič - Matica slovenská, Martin, 1998.
Edícia Knižnica Matice slovenskej
ISBN 80-7090-468-2
národ - štát - naciológia - povedomie občianske - národoveda - glosy - kultúra - Židia - nacionalizmus - eseje - eseje o národe - 82
voľná K101900 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ