SNP : Plod veľkej lásky, veľkej nenávisti / I. G. Čiernopotocký - Alfa knihárstvo, Bansk  Bystrica, 63530.
SNP - poézia - poézia slovenská - poézia vojnová - poézia vlastenecká - Handlová - Prievidza - poézia regionálna(Horná Nitra)
voľná K101901 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ