Dôsledný chlapík. Veľké peniaze / Attilio Veraldi , Ivan Gavora prel., Terézia Gašparíková prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1980.
Edícia Zelená knižnica
romány detektívne - literatúra talianska
voľná K101910 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ