Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl / Natália Ihnátková , Eugénia Bajzíková , źubor Králik - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1986.
jazyk slovenský - učebnice stredoškolské - sloh - lexikológia - tvorba slov - komunikácia - informácia - morfológia - syntax - štýl publicistický - útvary administratívne - charakteristika žudí - opis - 371
vožná K101913 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ