Kvalifikační příručka obsluhovače ústředních vytápění / Rudolf D. Straka - Práce, Praha, 1972.
697.3 - príručky - príručky praktické - vykurovanie - vykurovanie ústredné - teplo - pohoda - pohoda tepelná - komíny - straty - straty tepelné - vykurovanie etážové - vykurovanie diažkové - kotly - palivá - telesá - telesá vykurovacie - čerpadlá
vožná K82382 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ