Domovní vodovody a kanalizace / Arnošt Drozd - SNTL, Praha, 1970.
696 - príručky - príručky praktické - vodovody - kanalizácia - čerpadlá - ohrievanie - ohrievanie vody - korózia - vane - žumpy - hygiena
vožná K31513 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ