Tesař / Karel Kydlíček , Richard Schäfer - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1956.
tesárstvo - drevo - konštrukcie - konštrukcie drevené - materiály - materiály stavebné - hygiena - hygiena práce - príručky - príručky praktické - práce - práce tesárske - 684 - práca s drevom
voľná K82208 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ