Betonář / Valerián Bočkovský - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1959.
betón - cement - kamenivo - príručky - príručky praktické - betónovanie - 693
vožná K82361 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ