Dispečerský způsob řízení staveb / J.A. Faktorovič , Konstantin Chudožilov prel. - Průmyslové vydavatelství, Praha, 1951.
69.05 - akumulátory - dispečing - dispečeri - plánovanie - štruktúra - štruktúra organizačná - staveniská - stavebníctvo - podniky - podniky stavebné - organizácia - organizácia podniku - riadenie - riadenie ľudí - riadenie prác - riadenie pracovníkov
K82258 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ