Rodisko hmiel : Antológia poézie básnikov slovenskej národnosti v Juhoslávii / Michal Harpáň zost., Rodisk zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1981.
literatúra slovenská - poézia
vožná K63233 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ