Základní kvalifikační učebnice stavebnictví / Josef Hraba - Práce, Praha, 1972.
69 - stavebníctvo - príručky - učebnice - kreslenie - kreslenie technické - fyzika - fyzika stavebná - chémia - chémia stavebná - materiály - materiály stavebné - konštrukcie - budovy - domy - domy montované - bezpečnosť - bezpečnosť práce - betón
voľná K82172 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ