Rozpäté krídla : Antológia slovenskej poézie 19.storočia / Rozpät zahl. - Tatran, Bratislava, 1975.
Edícia Hviezdoslavova knižnica
literatúra slovenská - poézia - básne štúrovcov - antológia
voľná K43439 MC
voľná K43440 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ