Tajomstvá vnútornej sekrécie / Pavel Langer - Osveta, Martin, 1986.
612.4 - zdravoveda - žžazy - endokrinológia - hormóny - sústava tráviaca - hypofýza - mozog - žžaza štítna - rakovina - kyseliny - vírusy - žžazy s vnútornou sekréciou - inžinierstvo génové - kybernetika - steroidy
vožná K74706 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ