Preklady / Milan Rúfus prel., Preklad zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1989.
Edícia Básnický preklad
ISBN 80-220-0056-6
literatúra svetová - poézia - preklady básnické
vožná K80290 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ