Úvod do fysiologie tělesných cvičení / Vladislav Kruta , Zdeněk Hornof , Václav Seliger - Státní zdravotnické nakladatelství, Praha, 1954.
612 - fyziológia - cvičenia telesné - sústava pohybová - svaly - svalstvo kostrové - pohyb telesný - dýchanie - krv - obeh krvný - termoregulácia - únava - tréning - výživa - atletika žahká - chôdza - hry loptové - vzpieranie - šerm - plávanie - cyklistika - korčužovanie - lyžovanie - horolezectvo
vožná K82373 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ