Sarajevská jar : Antológia súčasnej poézie Bosny a Hercegoviny / František Lipka prel., Sarajevsk zahl. - Smena, Bratislava, 1970.
Edícia Svetlá
literatúra srbochorvátska - poézia
voľná K30034 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ