Cesty a ozveny : Diela Milana Rúfusa / Milan Rúfus , Ján Gruska zost. - Matica slovenská, Martin, 1993.
ISBN 80-7090-129-2
literatúra slovenská - poézia - poézia slovenská
vožná K101948 D
vožná K103920 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ