Jak poznat Boha : Cesta poznání největšího ze všech mysterií duše / Deepak Chopra , Hana Eassey prel. - Pragma, Praha, 2002.
ISBN 80-7205-860-6
duchovno - duša - sebapoznanie - Boh - človek - myslenie - telepatia - život minulý - vnímanie mimozmyslové/ESP - osobnosť rozdvojená - proroctvá - jasnovidectvo - 231
voľná K101964 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ