Strojky, přístroje a jiná zařízení v domácnosti / Rudolf Rousek , Bedřich Kareis - SNTL, Praha, 1981.
Edícia Polytechnická knižnice
689 - dielňa domáca - príručky - príručky praktické - komíny - práčky - náradie - náradie pracovné - spotrebiče elektrické - bezpečnos - bezpečnos práce - žehličky - telefóny - rozhlas - televízia
K63519 D
vožná K63520 D
vožná K63521 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ