Kalorie se počítají / Stanislav Hejda , Oldřich Šmrha - Avicenum, Praha, 1977.
613.2 - výživa - kalórie - diéty - hlad - fajčenie - váha telesná - kalórie potravín - obezita
vožná K48414 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ