Náuka o výžive a dietetike / Přemysl Doberský , Ján Považan prel. - Osveta, Martin, 1987.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
613.2 - učebnice stredných zdravotníckych škôl - výživa - náuka o výžive - dietetika - premena látková - žžazy s vnútornou sekréciou - metabolizmus - vitamíny - látky minerálne - tuky - sacharidy - hormóny - obezita - diéty - cukrovka - alergie - infekcie - choroby nervové - choroby duševné - gravidita - omrzliny - popáleniny
vožná K76621 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ